logo

Jazz Landscape

Album wydany przez Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk, materiał i opracowanie: Krzysztof Szafraniec (www.kszafraniec.com), skład: Lidia Hampel (Business Service Galop Krystyna Gołąbek, Katowice, www.kongresy.com.pl);
Serdecznie dziękuję pani Krystynie Gołąbek z firmy BS Galop, panu Markowi Niemczykowi i pozostałym członkom Zarządu BOMAR S.A. z Mysłowic (www.bmn.pl ) za wsparcie umożliwiające wydanie tego albumu, a Krzysztofowi za piękne zdjęcia i ich udostępnienie. (2012)


Tax-US - podatki, doradztwo