logo

Kierunki reformy administracji podatkowej a ochrona legalnej działalności gospodarczej

Wypowiedź Zbigniewa Błaszczyka: http://kongresy.home.pl/download/zb-mf.zip
Pełna transmisja: https://www.youtube.com/watch?v=9hNuM9yyNGk

mf1

Na nowo określane są standardy i procedury prowadzenia weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych. Podstawą kształtowania relacji z podatnikiem i podejmowania działań urzędu skarbowego ma być analiza ryzyka nieprawidłowych rozliczeń podatkowych i na jej podstawie dobieranie adekwatnych narzędzi reakcji.

mf2

W zależności od skali zidentyfikowanego ryzyka nieprawidłowości w rozliczeniu należności podatkowych podejmowane będą „miękkie” formy poprawy błędów podatników, jak chociażby telefoniczne wyjaśnianie wątpliwości, uzupełnienie brakujących danych, skorygowanie błędów popełnionych przy wypełnianiu dokumentów czy też czynności sprawdzające z wnioskiem o skorygowanie rozliczeń. Takie działania znacznie ograniczą konieczność przeprowadzenia kontroli w siedzibie przedsiębiorcy i nie będą utrudniały przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej.

mf3

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że celem kontroli podatkowych nie jest doraźny cel fiskalny, a sprawdzenie czy szacowane ryzyko nieprawidłowości ma swoje potwierdzenie i wskazanie podatnikowi prawidłowości opodatkowania. Mierniki w tym zakresie dotyczą oceny prawidłowości analizy ryzyka typowania do kontroli, aby było jak najmniej kontroli w obszarach gdzie nie identyfikuje się ryzyka nadużyć, a podatnicy dokonują prawidłowych rozliczeń podatkowych. Kontrola ma sprawdzić wskazania analizy ryzyka, a jej wyniki i protokoły są oceniane następnie przez prowadzącego postępowania podatkowe.

mf4

Uczestnicy debaty pozytywnie ocenili spotkanie, podkreślając znaczenie dyskusji i wymiany poglądów obu środowisk na tematy dotyczące zmian w Administracji Podatkowej. Wszyscy wskazywali na konieczność podejmowania działań zapewniających, aby właściwie przeprowadzano wdrożenie tych założeń.

Spotkanie to ma stworzyć platformę do dalszej merytorycznej dyskusji z liderami wiodących organizacji samorządu gospodarczego w temacie współpracy z resortem finansów.

mf5

Dyskusja pt. „Kierunki reformy administracji podatkowej a ochrona legalnej działalności gospodarczej” odbyła się w Ministerstwie Finansów 9 marca br. Wzięli w niej udział liderzy największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców i podatników: Ryszard Petru – przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, prof. Andrzej Blikle – prezes zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Andrzej Sadowski – prezydent Centrum im. A. Smitha, Robert Oliwa – przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Rafał Iniewski – wiceprzewodniczący Konfederacji Lewiatan, Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club, Zbigniew Błaszczyk – ekspert Krajowej Izby Gospodarczej oraz Marcin Nowacki – wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Gospodarzami spotkania byli: minister finansów Mateusz Szczurek oraz wiceministrowie finansów Janusz Cichoń i Jacek Kapica.

mf6 mf7 mf8 mf9

Tax-US - podatki, doradztwo