logo

O firmie

Kiedy w 1987 roku rezygnowałem z dobrze płatnej posady, by wyzwać los i budować niezależną rzeczywistość, niewielu wróżyło mi przetrwanie.

Ale już pierwsze kontakty z urzędami, instytucjami, w końcu z Prawem, pokazały, że inżynier rolnik, ekonomista, całkiem sprawnie porusza się w świecie organizacji przedsiębiorczości i budujących się szybko strukturach podatkowych.

Za namową przyjaciół, którym nierzadko pomagałem w sprawach leżących dzisiaj w gestii doradców podatkowych, zgłosiłem rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej, w tym zakresie, w listopadzie 1995 roku.
Wraz z wejściem w życie Ustawy o doradztwie podatkowym, kolejne zdarzenia następowały szybko. Pozyskiwałem klientów nie dla prowadzenia ich dokumentacji księgowej czy podatkowej, lecz by rzeczywiście współtworzyć ich przedsiębiorstwa.

Niektórych obsługuję do dziś, więc mogą recenzować te słowa. Starałem się wiedzieć o firmie klienta wszystko co niezbędne, a zwykle znacznie więcej. Ale świat dookoła się zmienia. Członkostwo i aktywne działanie w Stowarzyszeniu Doradców Podatkowych w Katowicach, spowodowało wytworzenie nowej jakości: pierwszej na Śląsku i zapewne jednej z nielicznych wówczas w kraju, fuzji czterech kancelarii podatkowych, która zrodziła spółkę doradztwa podatkowegow 2001 roku GRNB-PARTNER sp. z o.o..

Jednak moja wizja doradztwa podatkowego znalazła od 2008 roku kontynuację na indywidualnej drodze rozwoju, w ramach kancelarii Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk, która w 2011 wydzieliła ze swojej działalności zorganizowaną część stanowiącą podstawę biura rachunkowego Tax-US sp. z o.o. Tak obsługujemy klientów obecnie: stronę rachunkową i kadrowo-płacową prowadzi spółka, a doradztwo podatkowe to domena kancelarii indywidualnej. Oba podmioty współpracują z biegłymi rewidentami, radcami prawnymi, adwokatami, specjalistami bhp i pozostałymi podmiotami działającymi na rzecz przedsiębiorców. Umożliwia to angażowanie sprawdzonych specjalistów tylko wtedy, gdy są niezbędni, co pozwala na minimalizację kosztów.

Zapraszamy do współpracy.

Tax-US - podatki, doradztwo