logo

Oferta

Przedsiębiorcy najczęściej szukają kompleksowej obsługi. I wydaje się, że warto, że tak być powinno. Obsługa kompleksowa, to zwykle obsługa tańsza, choć gdy ma charakter indywidualny, to nie sposób cen zaniżać.

By zadowolić klientów współpracujemy tak stale, jak i doraźnie z grupą doświadczonych i młodych:

 • biegłych rewidentów,
 • prawników,
 • uprawnionych księgowych,
 • specjalistów w sprawach cła i akcyzy,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • specjalistów bhp i ppoż,
 • lekarzy uprawnionych do badań pracowniczych.

Również dostawców różnych dóbr, których – sprawdzonych, chętnie polecam.

Zakres usług obejmuje oczywiście prowadzenie dokumentacji księgowej:

 • ksiąg rachunkowych,
 • książek przychodów i rozchodów,
 • ewidencji podatkowych,
 • dokumentacji ryczałtowej,
 • dokumentacji najmu,

A także praktycznie wszystkich dokumentacji, wymaganych przez organy kontrolujące przedsiębiorców.

Prowadzimy wszelkie sprawy kadrowe, pracownicze, związane z ubezpieczeniami społecznymi. W tym zakresie również współpracujemy z prawnikami koncentrującymi się na prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych.
Współpracujemy również z brokerami ubezpieczeniowymi i multiagencjami, jak też z doradcami finansowymi.

Ale doradztwo podatkowe, to w moim rozumieniu optymalizacja podatkowa, podatkowe prawo procesowe, zagadnienia nietypowe.

I tak zajmujemy się:

 • kontrolą podatkową i celno-skarbową,
 • zastępstwem podatników w ich trakcie,
 • reprezentowaniem przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych,
 • zastępstwem procesowym w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (w tm skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego),
 • przeprowadzaniem audytów podatkowych, które w praktyce przypominają kontrolę organu podatkowego, tyle, że są bardziej szczegółowe i znacznie mniej kosztowne,
 • optymalizacją opodatkowania rozumianą przede wszystkim jako proces zasadnego podejmowania decyzji gospodarczych we właściwym czasie, obejmującą również dobór form opodatkowania, rodzaju i formy prowadzenia
  działalności i pokrewne,
 • oceną powiązań podmiotów gospodarczych,
 • wykonywaniem dokumentacji w przypadkach ujawniania dochodów, gdy trudne jest wykazanie bezpośredniego ich źródła, a brak jest właściwej dokumentacji przekazywania środków i dóbr,
 • sporządzaniem pism procesowych w sprawach podatkowych,
 • doradztwem i zastępstwem w sprawach z zakresu egzekucji administracyjnej,
Tax-US - podatki, doradztwo