Kadry i płace dla małych i średnich
przedsiębiorstw na Śląsku

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu kadrami i płacami, co jest szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które często nie posiadają wewnętrznych działów HR.

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu kadrami i płacami, co jest szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które często nie posiadają wewnętrznych działów HR.

Jak pomagamy w zakresie
prowadzenia kadr i płac dla małych i średnich
przedsiębiorstw na Śląsku?

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu kadrami i płacami, co jest szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które często nie posiadają wewnętrznych działów HR. 

Co robimy:

  • Przygotowujemy i rozliczamy list płac: Zajmujemy się wszystkimi aspektami przygotowania list płac, w tym obliczaniem wynagrodzeń, dodatków, premii oraz potrąceń (np. za nieobecności czy zaliczki na podatek dochodowy). Gwarantujemy że wszystkie płatności są dokonywane terminowo i zgodnie z przepisami.
  • Obliczamy i rozliczamy składki ZUS: zajmujemy się obliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz ich odpowiednim rozliczaniem. Obejmuje to również przygotowanie odpowiednich deklaracji i dokumentów, które muszą być złożone w ZUS w odpowiednich terminach przewidzianych prawem.
  • Administrujemy umowami o pracę i dokumentacją kadrową: Możemy wesprzeć Cię w tworzeniu i zarządzaniu umowami o pracę, umowami cywilnoprawnymi oraz innymi dokumentami kadrowymi, takimi jak akta osobowe pracowników. Pomagamy również w monitorowaniu terminów ważności umów oraz w przestrzeganiu przepisów związanych z czasem pracy.
  • Wspieramy w zakresie przepisów prawa pracy: Doradzamy w zakresie przepisów prawa pracy, pomagając rozwiązywać bieżące wątpliwości i kwestie, np. dotyczące urlopów, zwolnień lekarskich, świadczeń pracowniczych czy zwolnień grupowych.
  • Zgłaszanie pracowników i ich zmiany w urzędach: Zajmujemy się zgłaszaniem nowych pracowników do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, a także aktualizacją danych w razie zmiany stanowiska, wynagrodzenia czy zakończenia współpracy.

Być może nie wiesz, że zyskujesz także...

Bezpieczeństwo w zarządzaniu zasobami ludzkimi: Współpracując z nami, masz pewność, że kwestie związane z zatrudnieniem i wynagrodzeniem są w pełni zgodne z przepisami. Zapewniamy bezpieczeństwo prawnie, co pozwala skupić się na budowaniu silnych relacji z pracownikami.

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb: Każda firma ma unikalne potrzeby kadrowo-płacowe. Nasze podejście jest elastyczne i indywidualne, dostosowane do specyfiki branży i wymagań Twojej firmy.

Usługa pełnej obsługi kadrowo-płacowej: Z nami nie musisz martwić się o żadne szczegóły związane z kadrami i płacami. Oferujemy usługę pełnej obsługi kadrowo-płacowej, od sporządzania umów o pracę po prowadzenie ewidencji czasu pracy i przygotowywanie deklaracji ZUS.

Wchodząc w partnerstwo z naszym biurem rachunkowym, zyskujesz nie tylko efektywne zarządzanie kwestiami kadrowo-płacowymi, ale także wsparcie w budowaniu pozytywnej atmosfery w zespole. Pozwól nam zajmować się sprawami personalnymi, a Ty skoncentruj się na rozwijaniu swojego biznesu!