Zewnętrzny dyrektor finansowy na godziny (CFO)

To elastyczne rozwiązanie, które zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do wysokiej jakości ekspertyzy finansowej bez konieczności zatrudniania pełnoetatowego CFO.

To elastyczne rozwiązanie, które zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do wysokiej jakości ekspertyzy finansowej bez konieczności zatrudniania pełnoetatowego CFO.

Jak pomagamy w zakresie
usługi zewnętrznego dyrektora finansowego na godziny (CFO)?

Zatrudnienie profesjonalnego dyrektora finansowego na zewnątrz zapewnia małym i średnim firmom dostęp do eksperckiej wiedzy z zakresu finansów i księgowości. Usługa ta obejmuje wsparcie w zakresie zarządzania finansami, w tym budżetowania, planowania finansowego, analizy finansowej, raportowania finansowego i kontroli zarządczej. 

Zakres współpracy:

  • Strategiczne planowanie finansowe: współpracujemy z zarządem firmy, pomagając w opracowywaniu długoterminowych planów finansowych, które są kluczowe dla rozwoju i stabilności przedsiębiorstwa. Te działania obejmują również analizę przepływów pieniężnych, prognozowanie i budżetowanie.
  • Analiza i optymalizacja kosztów: Analizujemy obecne wydatki firmy, identyfikując obszary, gdzie możliwe jest obniżenie kosztów bez szkody dla jakości produktów czy usług.
  • Wsparcie w decyzjach inwestycyjnych: Doradzamy w kwestiach związanych z inwestycjami, pomagając w ocenie potencjalnych projektów inwestycyjnych, analizie zwrotu z inwestycji (ROI) oraz w negocjacjach z inwestorami i bankami.
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym: Oferujemy wsparcie w identyfikacji, analizie i zarządzaniu ryzykiem finansowym, co jest kluczowe dla ochrony aktywów firmy i zapewnienia jej stabilności finansowej.
  • Raportowanie i analiza finansowa: Przygotowujemy szczegółowe raporty finansowe i analizy, które umożliwiają zarządowi lepsze zrozumienie sytuacji finansowej firmy, monitorowanie postępów i podejmowanie informowanych decyzji.
  • Wsparcie przy audytach i kontrolach: Reprezentujemy firmę w kontaktach z audytorami zewnętrznymi, bankami oraz urzędami skarbowymi, zapewniając sprawną komunikację i przepływ informacji.

Być może nie wiesz, że zyskujesz także...

Mniejsze koszty stałe: Współpraca z Tax-US w ramach usługi zewnętrznego dyrektora finansowego na godziny (CFO) pozwala na uniknięcie kosztów zatrudniania pełnoetatowego CFO. Płacisz tylko za konkretne usługi, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Twojej firmy.

Partnera w planowaniu strategicznym: Otrzymujesz nie tylko usługi księgowe, ale także strategiczne doradztwo finansowe. Nasz zewnętrzny CFO angażuje się w rozwój długoterminowej strategii finansowej, wspierając Twoją firmę w osiąganiu celów biznesowych.

Neutralne i obiektywne spojrzenie: Nasz dyrektor finansowy na godziny zapewnia Ci obiektywną analizę finansową bez emocjonalnego czy historycznego przywiązania do firmy, co jest wartościowe przy podejmowaniu trudnych decyzji.