Księgowość dla spółki

Zapewniamy zgodność operacji finansowych spółki z przepisami prawnymi i podatkowymi, przyczyniając się do zwiększenia efektywności operacyjnej i wsparcia strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Zapewniamy zgodność operacji finansowych spółki z przepisami prawnymi i podatkowymi, przyczyniając się do zwiększenia efektywności operacyjnej i wsparcia strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Jak pomagamy w zakresie
prowadzenia księgowości dla spółki?

Biuro rachunkowe Tax-US wspiera prowadzenie księgowości spółki, oferując szereg usług, które są niezbędne do sprawnego i zgodnego z przepisami funkcjonowania każdej organizacji.

Co robimy:

  • Prowadzimy księgi rachunkowe: przejmujemy odpowiedzialność za prowadzenie pełnej księgowości, w tym ksiąg handlowych, rejestrowanie wszystkich transakcji, zarządzanie aktywami i pasywami, oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami prawnymi.
  • Zarządzamy zobowiązaniami podatkowymi: pomagamy w identyfikacji, obliczaniu i terminowym składaniu wszelkich zobowiązań podatkowych spółki. Obejmuje to VAT, podatek dochodowy, oraz inne lokalne opłaty i podatki. Gwarantujemy, że wszystkie deklaracje są zgodne z najnowszymi przepisami podatkowymi, minimalizując ryzyko błędów i korekt.
  • Zarządzamy kadrami i płacami: Dla spółek zatrudniających pracowników, możemy przejąć obsługę płac, przygotowywanie list płac, obliczanie składek ZUS oraz inne aspekty związane z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi.
  • Raportujemy dla wspólników i inwestorów: Przygotowujemy regularne raporty finansowe, takie jak bilans, rachunek zysków i strat oraz analizy finansowe, które są kluczowe dla oceny wyników działalności spółki. Te informacje są niezbędne dla zarządu do podejmowania strategicznych decyzji.
  • Pełnimy reprezentację przed urzędami: Może reprezentować Twoją spółkę w kontaktach z urzędami skarbowymi i innymi instytucjami państwowymi, co jest szczególnie pomocne podczas kontroli, audytów czy w trakcie różnego rodzaju procedur administracyjnych.

Być może nie wiesz, że zyskujesz także...

Strategiczne doradztwo finansowe: Nasze biuro rachunkowe w Katowicach nie tylko zajmuje się tradycyjną księgowością, ale również oferuje strategiczne doradztwo finansowe. Pomagamy w analizie danych finansowych, co umożliwia podejmowanie strategicznych decyzji dla długoterminowego rozwoju spółki.

Pełne dostosowanie do specyfiki branżowej: Zrozumienie specyfiki branży, w jakiej działa Twoja spółka, jest kluczowe. Nasze podejście jest indywidualne, dostosowane do wymagań branżowych, co pozwala na bardziej skuteczne zarządzanie finansami.

Bezpieczeństwo prawne i zgodność z przepisami: Dbamy o to, aby działalność Twojej spółki była w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi. Współpraca z nami to gwarancja bezpieczeństwa prawnego i eliminacja ryzyka związanego z ewentualnymi nieprawidłowościami.

Wchodząc w partnerstwo z naszym biurem rachunkowym, zyskujesz nie tylko profesjonalne prowadzenie ksiąg, ale także partnera biznesowego, gotowego wesprzeć Cię w osiąganiu sukcesów i rozwoju Twojej spółki. Pozwól nam zadbać o finanse Twojej spółki, a Ty skoncentruj się na kierowaniu nią ku nowym wysokościom!