logo

Pięć cech dobrego doradcy podatkowego

doradca

Doradca podatkowy wykonuje zawód zaufania publicznego. Z usług biur rachunkowych korzystają przedsiębiorcy, urzędnicy, osoby prywatne. Obecnie rola doradcy podatkowego nabiera jeszcze większego znaczenia. Sytuacja ta spowodowana jest nasileniem się kontroli przeprowadzanych przez różnego rodzaju organy państwowe. Zaostrzenie polityki fiskalnej państwa sprawiło, że coraz więcej klientów odczuwa potrzebę zasięgnięcia profesjonalnej porady w zakresie podatków oraz innych należności publicznoprawnych.

Każdy zawód ulega stereotypizacji. Celem niniejszego wpisu jest podanie cech dobrego doradcy podatkowego, które świadczą o jego odpowiednim przygotowaniu do pełnionej profesji.

Cechy wyróżniające profesjonalnego doradcę podatkowego

Dobry doradca podatkowy powinien być:

  • kompetentny – musi dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu prawa, finansów, zarządzania – jego biegłość w przeprowadzaniu optymalizacji podatkowej w istotny sposób przekłada się na funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa; powinien być również zdolny do reprezentowania klienta przed organami skarbowymi oraz zapewnić mu kompleksową obsługę księgową przez współpracę z innymi specjalistami, w tym z adwokatami czy rzeczoznawcami – na tej zasadzie funkcjonują najlepsze biura rachunkowe,
  • doświadczony – swoje doświadczenie musi zdobywać, prowadząc doradztwo podatkowe dotyczące różnych obszarów działalności gospodarczej (konkretne branże stawiają odmienne wymagania); dobry doradca podatkowy dzięki nabytemu doświadczeniu potrafi szybko zidentyfikować obszary ryzyka oraz z łatwością poruszać się wśród często zmieniających się przepisów i ich poszczególnych interpretacji,
  • skrupulatny – stopień jego dokładności, w tym dbałości o detale, często decyduje o sukcesie planowanego przedsięwzięcia; powinien także szybko reagować na wątpliwości mocodawcy i rozwiązywać jego bieżące problemy,
  • odpowiedzialny – od udzielanych przez niego wskazówek często zależy powodzenie ważnych dla klienta transakcji oraz sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa; ponadto musi nieustannie aktualizować posiadaną wiedzę oraz monitorować zmiany przepisów pod kątem ich wpływu na działalność mocodawcy, w tym przewidywać konsekwencje płynące z ich wprowadzenia,
  • godny zaufania – zaufanie między klientem a jego doradcą podatkowym stanowi podstawę udanej współpracy, z jednej strony doradca posiada poufne informacje dotyczące mocodawcy, z drugiej – nie znając ich, nie jest w stanie udzielić właściwej porady; należy pamiętać, że tajemnica zawodowa stanowi podstawę wykonywania wspomnianego zawodu.
Tax-US - podatki, doradztwo