ryczałt

Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania, której podstawą jest przychód przedsiębiorcy, nieuwzględniający kosztów prowadzenia działalności. Najlepiej sprawdza się ona w przypadku podatników, prowadzących niewielką, głównie samodzielną, działalność gospodarczą. Wszystko, co warto wiedzieć o ryczałcie znajdziesz w naszym wpisie.

Kto może rozliczać się na podstawie ryczałtu?

Ryczałt przeznaczony jest dla osób fizycznych, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie, w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej. W ich przypadku przychód z działalności nie może przekroczyć 250 000 EUR. Ryczałt opłaca się także wtedy, gdy przedsiębiorca nie ponosi dużych kosztów uzyskania przychodu. Z możliwości rozliczania się na podstawie ryczałtu wyłączone zostały natomiast następujące podmioty:

Co stanowi podstawę  opodatkowania w przypadku ryczałtu?

Podstawę opodatkowania w przypadku rozliczania się na podstawie ryczałtu stanowią przychody, czyli kwoty należne (niekoniecznie faktycznie otrzymane) po wyłączeniu wartości zwrotów oraz bonifikat. W przypadku towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przychód jest pomniejszony o ów podatek. Od przychodów odlicza się także ulgi podatkowe, w tym opłacone składki ZUS, wydatki na cele rehabilitacyjne, darowizny przekazywane na cele pożytku publicznego oraz wydatki z tytułu używania Internetu. Łączna suma ulg nie może przekroczyć 760 złotych w danym roku podatkowym.

Co wchodzi w skład dokumentacji ryczałtowej?

Decydując się na rozliczenie w oparciu o ryczałt przedsiębiorca musi prowadzić dokumentację ryczałtową za każdy rok podatkowy, w skład której wchodzą następujące elementy: ewidencja przychodów, wykaz środków trwałych, wykaz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia, karty przychodów pracowników i dowody zakupu towarów. Dowodami tymi mogą być: faktury, rachunki, paragony lub opis otrzymanego towaru. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji ryczałtowej od dnia zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów. Dokumentację tą przechowuje się w miejscu wykonywania działalności lub w biurze rachunkowym, prowadzącym ewidencję. Fakt prowadzenia ewidencji w formie ryczałtu przez biuro rachunkowe należy zgłosić właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem. W zgłoszeniu należy wskazać nazwę i adres biura, a także adres przechowywania ewidencji.

Nasze biuro rachunkowe zajmie się Państwa księgowością w sposób rzetelny i zgodny z wymogami prawa. Oprócz dokumentacji ryczałtowej poprowadzimy także pełną księgowość, księgi przychodów i rozchodów, ewidencje podatkowe czy dokumentację najmu. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *