pełna księgowość

Pełna księgowość jest formą prowadzenia rachunkowości firmy obligatoryjną dla określonego typu firm oraz opcjonalną dla innych. Prowadzenie księgowości pełnej będzie zatem obowiązkowe w przypadku spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych lub spółek komandytowo-akcyjnych. Jeśli natomiast prowadzisz spółkę cywilną, jawną lub partnerską, której przychody netto w roku obrotowym osiągają wartość wyższą niż 2 000 000 EUR (tj. w roku 2019 – 8 559 000, w roku 2020 ? 8 746 800). Jeżeli natomiast prowadzisz spółkę cywilną, jawną, partnerską lub działalność gospodarczą oraz przychody netto są niższe niż 2 000 000 EUR pełna księgowość będzie jedną z dostępnych form prowadzenia rachunkowości. Na czym polega i jakie są jej zalety?

Na czym polega prowadzenie pełnej księgowości?

Najprostszą formą prowadzenia księgowości jest rejestrowanie przychodów i rozchodów w formie księgi podatkowej lub prostej ewidencji. Bardziej rozbudowaną natomiast będzie prowadzenie księgowości pełnej, czyli założenie i terminowe, skrupulatne oraz dokładne uzupełnianie księgi rachunkowej. Składa się ona z kont analitycznych i syntetycznych, na których ewidencjonuje się wszystkie, nawet najdrobniejsze zdarzenia księgowe, czyli wszelkie ruchy finansowe. Dlatego też mówi się, że jedynie pełna księgowość, której prowadzenia podejmie się nasze biuro rachunkowe, w pełni odzwierciedla rzeczywistą kondycję przedsiębiorstwa. Poszczególne części księgi rachunkowej to:

Dziennik to miejsce, w którym zapisuje się chronologicznie wszystkie dokonywane operacje gospodarcze. Księga główna zawiera wszystkie konta syntetyczne firmy, pomocnicza te zapisy uzupełnia. Inwentarz z kolei to zestawienie pasywów i aktywów przedsiębiorstwa.

Jakie są zalety prowadzenia księgi rachunkowej?

Wskazać można wiele zalet prowadzenia pełnej księgowości. Należy do niej świadomość i wiedza na temat przepływów środków finansowych w firmie, a tym samym zyskanie pełnego obrazu jej kondycji gospodarczej. Na tej podstawie można realnie zarządzać funduszami przedsiębiorstwa i podejmować właściwe decyzje. Kolejną istotną zaletą prowadzenia pełnej księgowości jest możliwość kontrolowania na bieżąco płatności dokonywanych przez odbiorców naszych towarów i usług oraz naszym dostawcom. W pełnej księgowości nie zapomnimy o zapłaceniu żadnej faktury.

Prowadzenie pełnej księgowości zatem to najlepsze rozwiązanie dla każdej firmy, zarówno tej dużej, jak i mniejszej. Dzięki niej osobom zarządzającym przedsiębiorstwem nie umknie żadna transakcja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *