audyt podatkowy

Audyt podatkowy to rodzaj usługi, której celem jest kompleksowe sprawdzenia zagadnień z zakresu rozliczeń podatkowych w danym przedsiębiorstwie. Sprawa ta dotyczy zarówno samej ewidencji podatkowej, jak i deklarowaniem oraz rozliczaniem podatków w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa (np. podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług).

Poza samą weryfikacją całego tego procesu, audyt podatkowy przeprowadza się w celu rekomendacji zmian, których skutkiem będzie naprawa oraz eliminacja wszelkich nieprawidłowości w kontekście rozliczeń podatnika z organami państwowymi. Dzięki takiemu audytowi możemy np. uniknąć wszelkich nieprzyjemności związanych z karami finansowymi lub pozbawienia wolności, jak również zwiększyć nasze bezpieczeństwo prawne i finansowe.

Co obejmuje oraz zawiera audyt podatkowy?

Cała procedura związana z przeprowadzeniem audytu podatkowego obejmuje przede wszystkim kwestie związane z analizą dokumentacji źródłowej. W obszarze tym znajdują się m.in. sprawy dotyczące zobowiązań budżetowych, czyli np. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości czy też podatku od towarów i usług. Oprócz tego weryfikowane mogą być również takie obszary jak inwestycje, sprzedaż oraz zakupy firmowe bądź marketing. Generalnie całość dokumentacji powinna zawierać przede wszystkim księgi podatkowe, faktury i umowy handlowe. Wszelkie sprawy związane z audytem podatkowym przeprowadzają biegli rewidenci, którzy po przeprowadzeniu kontroli sporządzają odpowiedni raport.

Jeżeli chodzi o sporządzony po przeprowadzeniu kontroli raport z audytu podatkowego, to należy nadmienić, iż powinien on być wykonany w sposób bardzo dokładny. W treści owego raportu znaleźć powinny się przede wszystkim takie dane jak pełna diagnoza nieprawidłowości oraz tych aspektów, które wiążą się z ewentualnym ryzykiem ich powstawania, jak również sugestie dotyczące prawidłowych rozwiązań oraz działań, które pomogą nam zmniejszyć lub całkowicie usunąć wszelkie nieprawidłowości podatkowe w danym obszarze działań. Ostatnim punktem owego raportu powinna być również ocena kwalifikacji podatkowej. Warto również wspomnieć, iż pełna treść owego raportu objęta jest klauzulą tajności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *