Jakie błędy w rozliczeniach podatkowych popełniamy najczęściej?

Rozliczenia z urzędem skarbowym zawsze są źródłem stresu i niepewności. Nieustannie zmieniające się przepisy oraz formularze nie ułatwiają nam corocznego złożenia deklaracji. Warto wiedzieć, jakie są najczęstsze błędy w rozliczeniach, aby móc ich uniknąć w przyszłości. Na co warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?

Na czym polega audyt podatkowy?

Audyt podatkowy to rodzaj usługi, której celem jest kompleksowe sprawdzenia zagadnień z zakresu rozliczeń podatkowych w danym przedsiębiorstwie. Sprawa ta dotyczy zarówno samej ewidencji podatkowej, jak i deklarowaniem oraz rozliczaniem podatków w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa (np. podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług).

Co wchodzi w skład dokumentacji ryczałtowej?

Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania, której podstawą jest przychód przedsiębiorcy, nieuwzględniający kosztów prowadzenia działalności. Najlepiej sprawdza się ona w przypadku podatników, prowadzących niewielką, głównie samodzielną, działalność gospodarczą. Wszystko, co warto wiedzieć o ryczałcie znajdziesz w naszym wpisie.

Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej

Ewidencja podatkowa oznacza prowadzenie określonej formy księgowości, mającej na celu ustalenie rzeczywistej wielkości obciążenia podatkiem. Wyróżnia się pięć podstawowych form ewidencji podatkowej:

Z czego składa się księga przychodów i rozchodów?

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, w skrócie KPiR, jest doskonałą formą księgowości, zwłaszcza w przypadku osób fizycznych, mających jednoosobową działalność gospodarczą oraz w przypadku spółek cywilnych, jawnych i partnerskich. Wyszczególnia się w niej wszystkie przychody oraz koszty, związane z przedmiotem działalności podmiotu, a także koszty otrzymane lub poniesione w okresie prowadzenia księgi. Na podstawie tych […]

Czym jest tzw. pełna księgowość?

Pełna księgowość jest formą prowadzenia rachunkowości firmy obligatoryjną dla określonego typu firm oraz opcjonalną dla innych. Prowadzenie księgowości pełnej będzie zatem obowiązkowe w przypadku spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych lub spółek komandytowo-akcyjnych. Jeśli natomiast prowadzisz spółkę cywilną, jawną lub partnerską, której przychody netto w roku obrotowym osiągają wartość wyższą niż 2 000 000 […]

Pięć cech dobrego doradcy podatkowego

Doradca podatkowy wykonuje zawód zaufania publicznego. Z usług biur rachunkowych korzystają przedsiębiorcy, urzędnicy, osoby prywatne. Obecnie rola doradcy podatkowego nabiera jeszcze większego znaczenia. Sytuacja ta spowodowana jest nasileniem się kontroli przeprowadzanych przez różnego rodzaju organy państwowe. Zaostrzenie polityki fiskalnej państwa sprawiło, że coraz więcej klientów odczuwa potrzebę zasięgnięcia profesjonalnej porady w zakresie podatków oraz innych […]

Rola księgowości w prowadzeniu firmy

Każdy, kto prowadził działalność gospodarczą, bez względu na jej rozmiary oraz zasięg, wie jak istotna jest kontrola wydatków firmy, tworzenie zestawów obrotów i sald, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wszelkiego rodzaju dowodów księgowych. Dodatkowo dochodzą do tego częste zmiany w regulacjach prawnych oraz w wysokościach podatków, których przedsiębiorca musi być świadomy. Dzisiaj pracę księgowym ułatwiają liczne […]